Hazırladığınız bir makro'da, kullanıcıların bir değer girerek işlem yapmasını sağlamak istiyorsanız. InputBox fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
Şimdi çalışma sayfanıza bir komut düğmesi yerleştirin ve aşağıdaki kodları yapıştırın:

1. Önce, "Değer" isminde türü Variant olan bir değişken tanımlayalım.

Dim Değer As Variant

Not: Kullanıcının ne yazacağından emin değilsek (metin veya sayı) bunun için Variant türünde değişkenler tanımlamalıyız.

2. InputBox kutusunu göstermek için aşağıdaki kod satırını ekleyin.

Değer = InputBox("Herhangi bir değer yazın")

ip1


3. Değer olarak tanımladığımız değişkeni, A1 hücresine yazdıralım.

Range("A1").Value = Değer

Kullanıcı kutucuğa 5 yazarsa, ortaya çıkacak sonuç şu şekilde olacaktır:

ip2


4. InputBox fonksiyonunu 2 ayrı argümana daha sahiptir. Bunlardan ilki başlık satırı, ikincisi ise varsayılan olarak kutucuğa yazdırmak istediğiniz değerdir.

Değer = InputBox("Herhangi bir değer yazın", "Değer Yazılacak", 1)


ip3


OK butonuna tıkladığınızda ortaya çıkacak sonuç:

ip4
Serinin Önceki Makalesi MsgBox Fonksiyonu