Bu yazıda, Excel’in en temel başlangıç bilgileri anlatılacaktır. Excel’i ilk açtığınızda karşınıza gelecek ekranda, 4 terimden bahsetmek yararlı olacaktır:

Hücre, satır, sütun ve alan.

Hücre, Satır, Sütun
Hücre, satır ve sütun nedir, neyi ifade eder ilk olarka bu terimlerle başlayalım.
1. C3 hücresini seçmek için, C sütununun ve 3. satırın kesişme noktasında bulunan kutuyu tıklayın.

range1


2. C sütununu seçmek için C başlığına tıklayın.

range2


3. 3. satırı seçmek için 3. satırın üstüne tıklayın.

range3


Alan
1. B2:C4 aralığını seçmek ve bu aralığı bir alan yapmak için önce B2 hücresini tıklayın ve fareyi basılı tutarak C4 hücresine kadar seçin. Seçtiğimiz B2:C4 aralığı artık bir alandır.

range4


2. Bir dizi hücreyi ayrı ayrı seçmek için ise CTRL tuşunu basılı tutup, aralık olarak belirlemek istediğiniz her hücreye tıklayın.

range5


Alan Doldurma
Herhangi bir hücreye yazdığınız bir değeri, kolay bir şekilde başka hücrelere de yazmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1A. B2 hücresine 2 yazın.

range6


1B. B2 hücresini seçin, faresyi B2 hücresinin sağ alt köşesine götürün ve B8 hücresine kadar sürükleyin.

range7


Sonuç:

range8


Bu sürükleme tekniği çok önemlidir ve Excel’de çok sık kullanılır. İşte başka bir örnek.

2A. B2 hücresine 2, B3 hücresine de 4 yazın.

range9


2B. B2 ve B3 hücrelerini seçin, bu aralığın sağ alt köşesine tıklayın ve aşağı doğru sürükleyin.

range10


Excel, seçtiğimiz aralığı ilk iki değerin modeline göre otomatik olarak doldurur. Başka bir örnek.

3A. B2 hücresine 6/13/2016 tarihini, B3 hücresine 6/16/2016 tarihini yazın.

range11


3B. B2 ve B3 hücresini seçin, bu aralığın sağ alt köşesine tıklayın ve aşağı doğru sürükleyin.

range12


Alan Taşıma
Bir alanı başka bir alana taşımak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Bir aralık seçin ve oluşan alanın sağ tarafında bittiği yere sınırına tıklayın. Farenin imleci aşağıda göreceğiniz şekle gelmelidir.

range13


2. Alanı yeni konumuna sürükleyin.

range14


Kopyala / Yapıştır
Aralığı kopyalayıp yapıştırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Kopyalama yapmak istediğiniz alanı seçin, sağ tıklayın ve ardından Kopyala’ya tıklayın (veya CTRL + C’ye basın).

range15


2. Aralığın ilk hücresinin görünmesini istediğiniz yeni hücreyi seçin, sağ tıklayın ve ardından “Yapıştırma Seçenekleri:” seçeneğine yapıştırın (veya CTRL + V tuşlarına basın).

range16


Satır, Sütun Ekleme
Aşağıdaki 20 ve 40 değerleri arasında bir satır eklemek için aşağıdaki adımları yürütün.

1. 3. satırı seçin.

range17


2. Sağ tıklayın ve ardından Ekle’ye tıklayın.

1. 3. satırı seçin.

range18


Sonuç:

range19


Yeni satırın altındaki satırlar aşağı kaydırılır. Benzer şekilde bir sütun ekleyebilirsiniz.
Serinin Sonraki Makalesi Fibonacci Dizisi Oluşturma