Excel'de filtreleme yaparken, kullandığımız TOPLA, SAY, MAK, MİN vs formüller kullanmışsanız, bu formüller filtrelenmiş değerlerdeki verileri değil, formülün işlevine göre tüm verilerin sonuçlarını göstermeye devam eder.
Bu gibi durumlarda sadece filtrelediğiniz değerlere ait verilerin sonuçlarını listelemek istiyorsanız, ALTTOPLAM formülünü kullanın.

Filtreye Göre Satırlar

1. Örneğin, aşağıdaki resimde bulunan satış miktarlarının toplamını TOPLA formülünü kullanarak alalım.

alt1


2. Şimdi bu verilere bir filtre uygulayın. Örneğin Azerbeycan'da 4. Dilim'de yapılmış satışları filtreleyin.

alt2


3. Gördüğünüz üzere verileri filtrelememize rağmen, TOPLA formülü bize tüm verilerin toplamını vermeye devam etti.

4. Bu gibi durumlarda sadece filtrelenmiş verilerin sonuçlarını toplamak isterseniz, TOPLA formülü yerine ALTTOPLAM formülünü kullanın.

alt3


Not: ALTTOPLAM formülünde topla işlevinin argümanı 109 numaradır.

5. "Hangi numaranın hangi argümanı içerdiğini nasıl bileceğiz?" mi dediniz, Excel size bunun kolaylığını da sunar.

alt4


Not: Üst resimde göreceğiniz üzere 109gibi9 numarada TOPLA argümanının numarasıdır. Ama biz hangi argümanı (ORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY vs) kullanırsanız kullanın 100'lü olanları kullanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü, bu sayılar verilerin olduğu toplam sayı kadarını kullanır.

Manuel Gizli Satırlar

1. Örneğin, aşağıdakiTOPLAformülübir hücre aralığını toplar.

alt5


2. 2. satırı gizleyin.

3. Manuel olarak 2. satırı gizlemize rağmen, TOPLA formülü bu gizli satırı içerecek şekilde sonuç verir.

alt6


4.ALTTOPLAMformülümanuel olarak gizli satırları yoksayar ve sadece gösterilen verileri toplar.

alt7


Not: Satırları manuel gizlediğinizde, 101-111 numaraları manuel olarak gizli satırları dikkate almaz. 1-11 arasındaki sayılar ise manuel olarak satırları gizleseniz bile yine tüm verilerin sonucunu verir.
Serinin Sonraki Makalesi Benzersiz Değerler
Serinin Önceki Makalesi Ana Hat Verileri