Hücreye tarih ve saat nasıl yazdırılır?

Bir Excel sayfası üzerinde bulunan hücreye tarih, saat yazdırmak için alternatif formüller, kodlar kullanabiliriz.
Mesela formülle yazmak için aşağıdaki formülleri kullanırız.
=BUGÜN()
=ŞİMDİ()
=TODAY()
=NO()

Makroyla yazdırmak istersek, aşağıdaki kodu kullanmak yeterli olacaktır.
Sub ExcDep()
 Range("A1") = Format(Date, "dd.mm.yyyy")
 Range("A2") = Format(Time, "hh:mm")
End Sub

Peki bunu makrosuz ve formülsüz, kısayol ile nasıl yazdırabiliriz?

Tarih için:
Shift + Ctrl + ;

Saat için:
Shift + Ctrl + :