Excel Renk Kodları

Boş bir Excel sayfasında, Alt + F11 tuşlarına birlikte basarak VB penceresini açıyoruz.
Daha sonra Araç Çubuklarından Insert -> Module deyip, Module1 e aşağıdaki kodları yapıştırıyoruz.

Sub renkpaleti()
Dim i As Integer                        'Değişken tanımlıyoruz
Cells.Delete                            'Hücrelerin önceki renklerini siliyoruz
For i = 1 To 56                         '1 den 56 ya renk kodları kadar döngü başlatıyoruz
    Cells(i, 1).Value = i               'A sütununa döngünün değerini yazıyoruz
    Cells(i, 2).Interior.ColorIndex = i 'B sütununa renk kodu olarak döngünün değerini yazıyoruz
Next i                                  'Döngüyü 56 ya ulaşana kadar devam ettiriyoruz
End Sub

F5 e bastığımızda sonucu Excel sayfasında görebilirsiniz.
Bu kodlar ile makro kullananlar Excel renk kodlarının karşılığını görebilirler.