LET

=LET(ad1;ad_değeri1;hesaplama_veya_ad2;[ad_değeri2;hesaplama_veya_ad2];…)

AÇIKLAMA

Excel LET formülü, bir formül içindeki değişkenlere değerler bildirmeyi ve atamayı mümkün kılarak belirli karmaşık formülleri yazmayı kolaylaştırır.

AMAÇ

Değişkenleri formülün içine atamak.

SONUÇ DEĞERİ

Normal formül sonucu.

SÖZ DİZİMİ

=LET(ad1;ad_değeri1;hesaplama_veya_ad2;[ad_değeri2;hesaplama_veya_ad2];…)

ARGÜMANLAR

ad1 - Atanacak isim. Bir harfle başlamalıdır.
ad_değeri1 - ad1'e atanacak değer veya hesaplama.
ad_değeri2;hesaplama_veya_ad2 - [isteğe bağlı] İkinci ad ve değer. Bir çift bağımsız değişken olarak girilir.
hesaplama - Atanan isimleri ve değerleri kullanarak hesaplama.

KULLANIMI

LET formülü, bir formül içindeki değişkenlere değerler bildirmeyi ve atamayı mümkün kılarak daha karmaşık formüller yazmayı kolaylaştırmak içindir. Bir değişken adlandırıldıktan sonra ona statik bir değer veya hesaplamaya dayalı bir değer atanabilir. Bu, bir formülün bir değişkene gerektiği kadar adıyla başvurmasına izin verirken, değişkenin değeri yalnızca tek bir yere atanır.

Değişkenler, çiftler halinde adlandırılır ve atanır (ad1 / değer1, ad2 / değer2, vb.). LET, 126 ad / değer çiftine kadar sonuç döndürür, ancak yalnızca ilk ad / değer çifti gereklidir. LET'ten nihai bir sonuç döndürmek için kullanılan hesaplama, her zaman işlevin son bağımsız değişkeni olarak görünür.

Aşağıda tek değişkenli LET formülünün genel biçimi verilmiştir:

=LET(x;10;x+1) // sonuç 11

İkinci bir değişkenle kullanımı:

=LET(x;10;y;5;x+y) // sonuç 15

x ve y bildirildikten ve atandıktan sonra, 5. bağımsız değişkende sağlanan hesaplama 15 döndürür.

Excel LET formülü

Tipik olarak, ad tanımlama kullanmak istediğiniz durumlarda, bunun için hücre ya da hücre aralıklarına bir tanımlama yapmanıza gerek kalmaz. Bunun yerine formüle yazdığınız değerler atanır. Örneğin, yukarıdaki ekran görüntüsünde formül, 23 Kasım 2020 ile 28 Kasım 2020 arasındaki tüm tarihleri oluşturmak için SIRALI formülünü kullanır:

=LET(tarihler;SIRALI(C3-C2+1;1;C2;1);FİLTRE(tarihler;HAFTANINGÜNÜ(tarihler;2)<6))

İlk argüman tarihleri değişkenini bildirir ve ikinci argümana tarihleri atar:

=LET(tarihler;SIRALI(C3-C2+1;1;C2;1)

Tarihler değişken olarak belirlendikten sonra ve bir değer atandıktan sonra, son hesaplamada kullanılabilir:

=FİLTRE(tarihler;HAFTANINGÜNÜ(tarihler;2)<6))

LET formülü olmadan, formülün SIRALI kısmının FİLTRE işlevinin içinde iki kez görünmesi gerekir.

Desteklenen Excel Versiyonu

Ofis 365

Diziliş Yapısı

ad1 ad_değeri1 hesaplama_veya_ad2 ad_değeri2;hesaplama_veya_ad2 ...

Etiketler

LET Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler

Filtrelenmiş Sayfalarda İşlemler Yapma (dosya)

Let Formülü Örnekleri (dosya)

Gün Bazlı Tarih Listeleme (dosya)

Çoklu Sütundaki Verileri Sütunda Benzersiz Listeleme (dosya)

Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Onbinlerce satırlık Excel hücrelerinizin tamamı seçiliylen ve seçim bozulmadan verilerinizin en alt kısmına, en üst kısmına, en sağ kısmına ya da en son kısmına kolayca gitmek için, sağ ve altta bulunan kaydırma çubuklarının üzerindeyken sağ tıklamanız ve ilgili alana gitmeyi seçmeniz yeterli olacaktır.

Yükleniyor...