Kopyala ve Özel Yapıştır

28 Aralık 2020 02 Ocak 2021 209

Kopyala ve Özel Yapıştır isimli hazır makro kodu, bir alanda seçilmiş olan verilerin başka bir alanda özel şartlara bağlı yapıştırılmasını sağlar.

Sub PasteSpecial()

Range("A1").Copy

Range("B1").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats

Range("B1").PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths

Range("B1").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas

Range("A1").Copy

Range("B1").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True

Application.CutCopyMode = False

End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Her bir kodun ayrı bir özel işlevi bulunmaktadır. Tek tek denemenizi öneririm.

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Makro Etkinletirilmezse Sayfalar Gizlenir
Metnin İçinden TC Kimlik Numarasını Ayırma
Bir Hücreye Çift Tıklayınca UserForm Açılsın
Bilgisayardaki Sürücü Sayısını Bulma
Program Başlangıcı Kodları
Metin Sarmayı Kaldırma
Sayfadaki Grafikleri Yeniden Boyutlandırma
Excel Makroları İle Not Defterini Açmak
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
Bir Çalışma Kitabında Kaç Sayfa Var
Çalışma Kitabındaki Tüm Pivot Tabloları Yenileme
Bir Aralıktaki Maksimum Değeri Renklendirme
Seçili Hücrelerden Boşlukları Kaldırma
C Klasörüne Sanal Dizin Oluşturma
Bağlantılı Resim Ekleme
Bir Dizindeki Son Dosyanın Adını Bulma
Aktif Sütuna Göre Diğer Sütunda İşlem
Metni Tersten Yazdırma
Hatalı Hücreleri Renklendirme
Sayfada Alan Seçme ve Listeleme
Çalışma Sayfasının Ekran Görünümünü Büyütme
Transparan UserForm Oluşturmak
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
Açık Excel Kitaplarını Yerleştirme
Excel Alarm Kurma
Giriş Kutusu ve Mesaj Yazma İşlemi
Aktif Çalışma Sayfası Dışında Tümünü Silme
Çalışma Kitabını E-Posta Ekine Ekleme
Birleştirilmiş Tüm Hücreleri Ayırma
Makrolar ile Klasör Silme
Tüm Boş Çalışma Sayfalarını Silme
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Aktif Hücreye Günün Tarihini Yazma
Dizileri Döngüye Eklemek
Hücre Aralığını Kes Kopyala ve Yapıştır
Sürücü Seri Numarasını Gösterme
Özel Sayfaları Yazdırma
Şarta Göre Satır Açma ve Renklendirme
Tam Dizin İsmini Bulma
Bilgisayardaki Sürücü İsimlerini Listeleme
Kapanış Mesajı Ekleme
Hücredeki Değişikliklerin Kaydını Tutma
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Excel ile Faiz Hesaplama Kodu
Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Korumasını Kaldırma
Kopyala ve Değer Olarak Yapıştır
Aç Penceresini Açan Makro
Tarih ve Saatten Saati Kaldırma
Excel ile Demo Yapma Makrosu
Dördüncü Sütunda İşlem Yapılınca Çalışan Makro

Daha önce yorum yapılmamış!

#DEĞER! (#VALUE!) Hatası

Bir formülde hücrelere başvuru yapan matematik işlemlerde büyük ihtimal ile metin kullanmışsanız bu tür bir hata alabiliyorsunuz.

Bu hata ile ilgili daha fazla bilgi almak için buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

Backlink Reklam Bu alanda 50 karakterlik açıklama ile web sitenize ait Backlink Reklam yayınlayabilirsiniz.

Yükleniyor...