Hücrenin biçimini Yüzde Oranı yapar

Ctrl  Shift  %