Hücrenin biçimini Para Birimi yapar

Ctrl  Shift  +