Hücre formatını 2 ondalık ve binlik ayraçlı sayı formatı yapma

Ctrl  Shift  !