Sadece aktif hücreyi seçme

Shift  Backspace


Bu kısayolu kullanarak, birden fazla seçilmiş alan varsa, en son seçilmiş hücrenin aktif hücre olmasını sağlarsınız.

Sadece Aktif Hücreyi Seçme