Sürükleyerek taşıma ve çoğaltma

Ctrl  Shift  Sürükle


Bu kısayolu kullanarak, bir hücredeki değeri başka bir hücreye taşıyarak çoğaltırsınız..

Hücredeki Değeri Taşıma ve Çoğaltma