Aktif hücreden ilk satır ve aktif sütuna kadar seçimi genişletme

Ctrl  Shift  Home