Bir ekran boyutu kadar seçimi sağa genişletme

Shift  Alt  PgDn