Kapanışta Sayfaların Otomatik Olarak Gizlenmesi

Kapanışta Sayfaların Otomatik Olarak Gizlenmesi isimli kodu kullanarak Excel'in kapandığı esnada bir sayfa dışındaki tüm sayfaları gizleyebilirsiniz.

XD Destek İste
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)

Dim Syf As Worksheet
For Each Syf In ThisWorkbook.Worksheets
    If Syf.Name <> "ExcelDepo" Then
        Syf.Visible = xlSheetHidden
    End If
Next Syf

End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Microsoft Excel Objects yazısının solundaki + simgesini tıklayın ve BuÇalışmaKitabı kısmına çift tıklayın.
  4. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Biz kodları kapanışta kullanacak şekilde hazırladık. Eğer kodlara başka bir şekilde ihtiyacınız olursa, kodu BuÇalışmaKitabı kısmına değil bir Module içine eklemeniz ve başlığını değiştirmeniz yeterli olacaktır.

Özellikle "makrolar etkinleştirilmezse" bir uyarı sayfası çıkacak türde ihtiyaçlar için oldukça faydalıdır.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Excel Makroları ile İşlemci Bilgilerini Bulma
Dizileri İç İçe Döngüye Eklemek
Seçili Hücrenin Sütun Harfini Bulma
Dolar Okutma Makrosu
Sayıların Önündeki Tek Tırnak İşaretini Kaldırma
Roma Rakamlarını Normal Sayılara Dönüştürme
Aç Penceresini Açan Makro
Makro ile Boş Satırları Silme
Hücrenin Arka Plan Rengini Değiştirme
Çalışma Sayfaları için Yakınlaştırma Yüzdesini Ayarlama
Küp Kökünü Hesaplama
Metinden Konuşma Oluşturma
Dizileri Döngüye Eklemek
Grafiği Görüntü Olarak Yapıştırma
Birleştirilmiş Tüm Hücreleri Ayırma
Excel Makroları ile Hücreye Saat Ekleme
Seçimdeki Alternatif Satırları Vurgulama
Özet Tablo Aralığını Otomatik Güncelleştirme
Hesap Makinesini Açma
ListBbox ve ComboBox Satır Kaydırma
Aktif Hücrenin Sütun Numarasını Bulma
Etkin Sayfa Hariç Çalışma Sayfalarını Gizleme
Excel Makroları ile Form Çağırma
Sayfadaki Ad Tanımlamaları Silme
Aktif Çalışma Sayfası Korumasını Kaldırma
Kullanılan Tüm Sütunları Otomatik Sığdır
Aktif Hücrenin Üstüne Satır Ekleme
Excel Hücresini Seçme Makrosu
Hatalı Hücreleri Renklendirme
Cümle Durumuna Dönüştürme
Verileri Tek Sütuna Göre Sıralama
Hücrenin Rengini Değiştirme
Boş Hücrelerin Görünmez Alanını Vurgulama
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Excel ile Demo Yapma Makrosu
Pivot Verilerini Almayı Devre Dışı Bırakma Etkinleştirme
Hücredeki Değişikliklerin Kaydını Tutma
Yorumları İçeren Hücreleri Renklendirme
Birden Çok Satır Ekleme
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Tüm Boş Çalışma Sayfalarını Silme
Kapanışta Sayfaların Otomatik Olarak Gizlenmesi
Tek Hücreyi Kes Kopyala ve Yapıştır
Excel Hücresine Gitme Makrosu
Excel Menüsüne Ekleme Yapma Kodu
Kopyala ve Biçimleri Yapıştır
Tarih ve Saatten Saati Kaldırma
Veri Giriş Formunu Etkinleştirme
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Bir Aralığa Alfabenin Harflerini Ekleme
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir veri aralığınızdaki Yinelenen Değerleri vurgulamak isterseniz;
  1. Excel Şerif Menü Giriş sekmesine tıklama
  2. Koşullu Biçimlendirme simgesine tıklama
  3. Açılan listeden -> Hücre vurgulama kuralları -> Yinelenen Değerler seçmeniz yeterli olacaktır.

Yinelenen değerleri vurgulama
Yükleniyor...