İstenilen Şart Sağlanmıyorsa Kayıt Gerçekleşmesin

İstenilen Şart Sağlanmıyorsa Kayıt Gerçekleşmesin kodu, belirlediğiniz bir kriter gerçekleşmemişse, kayıt yapılmamasını öğretmektedir.

XD Destek İste
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    If Worksheets("Sayfa1").Range("A1").Value < 10 Then
        Cancel = True
    End If
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Microsoft Excel Objects yazısının solundaki + simgesini tıklayın ve BuÇalışmaKitabı kısmına çift tıklayın.
  4. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Excel ile çalışırken, belirlediğiniz bir kriter gerçekleşmemişse, dosyayı kaydet dediğinizde bile kodlar bu davranışa engel olacaktır. Kodlardaki kriter örneği, Sayfa1 isimli Excel Çalışma Sayfasının A1 hücresinde 10'dan küçük değer varsa kaydetme yapılmasın şeklindedir. Kendi ihtiyacınıza göre bu kısmı revize edebilirsiniz.

Etiketler

Hazır Dosyayı İndir

  DOSYAYI İNDİR
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Excel Hücresini Seçme Makrosu
Makro ile Hızlı Doldurma
Kaydedilmemiş Açık Çalışma Kitaplarını Sayma
TextBox Nesnesinde Kuruş Göstermek
Klavyeye Makro Atama ve Çalıştırma
Otomatik Olarak Tarih ve Zaman Ekleme
Toplu Satır Silme
Yorumları İçeren Hücreleri Renklendirme
Sayfadaki Kelime ve Sayı Adetlerini Bulma
Tek Hücreyi Kes Kopyala ve Yapıştır
Negatif Sayıları Poztif Sayıya Çevirme
ListBox Üzerindeki Verilere Çoklu Seçim Yapma
Grafiği Görüntü Olarak Yapıştırma
Aç Penceresini Açan Makro
A1 Referans Stilini Etkinleştirme
ListBbox ve ComboBox Satır Kaydırma
Top 10 Değeri Renklendirme
Alarmlı Saat Ekleme Kodu
Gizlenmiş Makro Örnekleri
Makro ile Boş Satırları Silme
Sütunlardaki Farkı Renklendirme
Çalışma Kitabının Yedeğini Oluşturma
Çift Satırlı Msgbox Örneği
Şeffaf UserForm Oluşturma Kodu
Sütun Genişliğini Ayarla
Bir Çalışma Kitabında Kaç Sayfa Var
MsgBox ile Uyarı Çıkarma Kodu
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
Hücredeki Değişikliklerin Kaydını Tutma
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
Etkin Sayfa Hariç Çalışma Sayfalarını Gizleme
Aktif Hücrenin Temel Bilgilerini Bulma
Sayıları Yeni Bir Sayıyla Çarpma
Sayıları Rastgele Karıştırmak
Birden Çok Çalışma Sayfası Ekleme
Dizileri Döngüye Eklemek
Tüm Satırları ve Sütunları Gösterme
Çalışma Kitabını E-Posta Ekine Ekleme
Seçimi Yazdırma
Birleştirilmiş Tüm Hücreleri Ayırma
Giriş Kutusu ve Mesaj Yazma İşlemi
Dolar Okutma Makrosu
Seri Numaralarını Ekleme
Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Korumasını Kaldırma
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
Sütunda Yazılı Olanlardan Sayfa Adı Yapma
Yanlış Yazılmış Hücreleri Vurgulama
Seçili Satırların Sayısını Bulma
UserForm Kapatma Kodu
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Klavyenizdeki F2 tuşuna basarsanız, hücrenin ya da formül çubuğunun için giriş yaparsınız.
Shift + F2 tuşlarına basarsanız, aktif hücreye açıklama eklersiniz.
Ctrl + F2 tuşlarına basarsanız, Yazdırma ekranını açarsınız.
Yükleniyor...