Makro ile Toplam Alma

Görüntüleme: 515

Aşağıdaki kodu kullanarak A sütununda bunan rakamların en altına otomatik olarak toplam alabilirsiniz. Her eklediğiniz veri sonrasında kod ilk boş satıra üstteki dolu satırların toplamını alır.


Sub toplamalma()
     Sayfa1.Range("A" & Sayfa1.Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = "=SUM(R[-" & Sayfa1.Range("A" & Sayfa1.Rows.Count).End(xlUp).Row  & "]C:R[-1]C)"
End SubEğer ilk satırda başlık varsa ve siz ikinci satırdan itibaren toplam aldırmak isterseniz, aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz. Tek fark kırmızı ile belirtilen yerdir. Bu sayıyı toplam alacağınız alana göre revize edebilirsiniz.


Sub toplamalma() 
    Sayfa1.Range("A" & Sayfa1.Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = "=SUM(R[-" & Sayfa1.Range("A" & Me.Rows.Count).End(xlUp).Row - 1 & "]C:R[-1]C)" 
End Sub

Yorumlar