İki Sütundaki Değerleri Karşılaştırıp Ayrıştırma

İki Sütundaki Değerleri Karşılaştırıp Ayrıştırma isimli kod, iki sütunu karşılaştırır, aynı ve farklı olanları ayrı sütunlara yazmayı öğretir.

XD Destek İste
Sub ayir()
Dim hcr As Range, j1 As Integer, j2 As Integer

On Error Resume Next

For i = 1 To [A65536].End(xlUp).Row
  x = Columns("B:B").Find(Cells(i, "A"), lookat:=xlWhole).Row
    If Err.Number <> 0 Then
       j1 = j1 + 1
       Cells(j1, "D").Value = Cells(i, "A")
      Err.Clear
        Else
          j2 = j2 + 1
          Cells(j2, "C").Value = Cells(i, "A")
    End If
Next

End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Microsoft Excel Objects yazısının solundaki + simgesini tıklayın ve BuÇalışmaKitabı kısmına çift tıklayın.
  4. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

İki Sütundaki Değerleri Karşılaştırıp Ayrıştırma

İki ayrı sütundaki verileri karşılaştırır, aynı olanları bir sütuna, farklı olanları ise başka bir sütuna yazdırarak ayrıştırma yapar.

Etiketler

Hazır Dosyayı İndir

  DOSYAYI İNDİR
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak
Sayfadaki Kelime ve Sayı Adetlerini Bulma
Excel Makroları ile Dosya Taşıma
Metni Tersten Yazdırma
Giriş Kutusu ve Mesaj Yazma İşlemi
Metnin İçinden TC Kimlik Numarasını Ayırma
İki Sütundaki Değerleri Karşılaştırıp Ayrıştırma
İçindekiler Tablosu Oluşturma
ListBbox ve ComboBox Satır Kaydırma
Excel Satır Silme Kodu
Birden Çok Sütun Ekleme
Excel Makroları İle Not Defterini Açmak
Gizlenmiş Makro Örnekleri
Bir Aralıktaki Maksimum Değeri Renklendirme
Verileri Birden Çok Sütuna Göre Sıralama
Açılışta İstediğiniz Sayfanın Aktif Edilmesi
Pivot Verilerini Almayı Devre Dışı Bırakma Etkinleştirme
Seçili Aralığı PDF Olarak Kaydetme
Excel Satır Seçme Kodu
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Yorumları Yazdırma
Yanlış Yazılmış Hücreleri Vurgulama
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
Veri Giriş Formunu Etkinleştirme
Excel ile Faiz Hesaplama Kodu
Excel Menüsüne Ekleme Yapma Kodu
Makrolar ile Sonraki Sayfaya Geçmek
TextBox Nesnesine Harf Girilmesini Engelleme
Küp Kökünü Hesaplama
Hücreye Girilen Değerleri Farklı Bir Sayfaya Kaydetme
Excel Makroları ile Hücreye Saat Ekleme
Tüm Satırları ve Sütunları Gösterme
Roma Rakamlarını Normal Sayılara Dönüştürme
Aktif Sayfayı Kopyala Yeni Bir Kitaba Yapıştır
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
Excel ile Demo Yapma Makrosu
R1C1 Referans Stilini Etkinleştirme
Bir sayfadaki Veriyi Diğer Sayfaya Aktarma
Tüm Satırda İşlem Yapan Döngü
Seçili Her Satırdan Sonra Bir Satır Ekleme
Kilitlenmemiş Hücreleri Seçme İşlemi
Tüm Formülleri Değerlere Dönüştürme
Dördüncü Sütunda İşlem Yapılınca Çalışan Makro
Dolar Okutma Makrosu
Toplu Sütun Silme
Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama
Excel Tam Ekran Yapma
Hücrenin Rengini Değiştirme
Tarih ve Saatten Tarihi Kaldırma
Şeffaf UserForm Oluşturma Kodu
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir Excel hücresi seçildiğinde otomatik olarak bir mesaj çıkmasını isterseniz;
  1. Excel Şerit Menü
  2. Veri sekmesini tıklama
  3. Veri Doğrulama açılan listesinden Veri Doğrulama özelliğin tıklama
  4. Açılan Pencerede, Giriş İletisi sekmesini tıklama
  5. Başlık ve Giriş İletisi kısımlarını doldurma ve Tamam dememiz yeterli olacaktır.

Hücreye mesaj ekleme

Hücreye mesaj ekleme
Yükleniyor...