Hücredeki Değere Göre Yeni Sayfa Ekleme

Hücredeki Değere Göre Yeni Sayfa Ekleme kodu, A1 hücresine 1 yazıldığı zaman yeni bir sayfa ekleme işleminin nasıl yapılacağını öğretmektedir.

XD Destek İste
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Target.Address = "$A$1" And Target.Value = 1 Then
Dim sayfa As Worksheet
    Dim önek As String
    Dim sonek As Integer
   
    Set Sayfam = Worksheets.Add
    önek = "Sayfam"
    SonEkim = 1
   
    On Error Resume Next
    Sayfam.Name = önek & sonek
    If Err.Number <> 0 Then
        önek = sonek + 1
        Sayfam.Name = önek & sonek
    End If
    End If
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Microsoft Excel Objects yazısının solundaki + simgesini tıklayın ve hangi sayfada deneme yapacaksanız, o sayfanın adının üstüne çift tıklayın.
  4. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Bir sayfanın A1 hücresindeki değer 1 ise, kodlar devreye girer ve yeni bir sayfa ekleme işlevini yerine getirir.

Etiketler

Hazır Dosyayı İndir

  DOSYAYI İNDİR
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Birleştirilmiş Tüm Hücreleri Ayırma
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama
Hücredeki Değer Boşsa Kayıt Gerçekleşmesin
Satır Yüksekliklerini Otomatik Ayarlama
Veri Giriş Formunu Etkinleştirme
Seçili Sütunların Sayısını Bulma
Hücrenin Rengini Değiştirme
TextBox Nesnesinde Kuruş Göstermek
Hücre Aralığını Kes Kopyala ve Yapıştır
Grafiği Görüntü Olarak Yapıştırma
İki Sütundaki Değerleri Karşılaştırıp Ayrıştırma
Hedef Aramayı Kullanma
Roma Rakamlarını Normal Sayılara Dönüştürme
Excel Makroları ile Klasör Arama
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Metnin İçinden TC Kimlik Numarasını Ayırma
Klavyeye Makro Atama ve Çalıştırma
TextBox Nesnesine Harf Girilmesini Engelleme
Birden Çok Satır Ekleme
ComboBox Nesneleri ile Toplama Yapma
Hücreye Girilen Değerleri Farklı Bir Sayfaya Kaydetme
Özet Tablo Aralığını Otomatik Güncelleştirme
Açılışta Üç Kere Şifre Hakkı Vermek
Excel Sayfalarında Çarpım Tablosu Oluşturma
Seçili Hücrelerdeki Harfleri Büyük Harfe Değiştirme
Google Üzerinde Arama Yapma
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Dizileri İç İçe Döngüye Eklemek
Alarmlı Saat Ekleme Kodu
Zaman Aralığı Ekleme
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Hücrede Değişiklik Olduğunda Makroyu Çalıştırma
Hoş Geldiniz Mesajı Ekleme
Birden Çok Çalışma Sayfası Ekleme
Açılışta İstediğiniz Sayfanın Aktif Edilmesi
Belli Sütunlarda Alfabetik Sıralama
Bir Değeri Renklendirme
Excel Makroları İle Not Defterini Açmak
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Hücrenin Arka Plan Rengini Değiştirme
Seçili Aralığı PDF Olarak Kaydetme
Kilitlenmemiş Hücreleri Seçme İşlemi
Excel Makro ile Hücreye Veri Yazma
Kullanılan Tüm Sütunları Otomatik Sığdır
Metni Tersten Yazdırma
Tek Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Seçili Alanda Yinelenenleri Vurgulama
Aç Penceresini Açan Makro
Yazı Efekti Verme Kodu
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Özet Tablo kullananların yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi, bir güncelleme yapıldığında Özet Tablonun biçim ayarlarının bozulmasıdır.

Bu sorunu yaşamamak için:

Şerit Menü -> PivotTable Analizi -> Seçenekler alanına tıklıyoruz ve aşağıdaki ayarı yapıyoruz.

image-20200420022321-1.png
Yükleniyor...