Hücredeki Değer Boşsa Kayıt Gerçekleşmesin

Hücredeki Değer Boşsa Kayıt Gerçekleşmesin kodu, belirlediğiniz bir hücrede bir değer yoksa kaydetme işlemine izin verilmemeyi öğretmektedir.

XD Destek İste
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
If ActiveSheet.Range("A1") = "" Then
  MsgBox ("Kaydetme işlemi devam edemiyor!" & vbCrLf & "A1 hücresini boş bırakamazsınız."), vbCritical, "ExcelDepo"
    Cancel = True
End If
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Microsoft Excel Objects yazısının solundaki + simgesini tıklayın ve hangi sayfada deneme yapacaksanız, o sayfanın adının üstüne çift tıklayın.
  4. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Hücredeki Değer Boşsa Kayıt Gerçekleşmesin

Bazen Excel'de bir takım işlemlerin olması için bazı kriterler koymanız gerekebilir. Mesela dosyanız kaydedilmeden önce A1 hücresinde mutlaka bir değerin yazılı olması kuralını isteyebilirsiniz. Üstteki kod, böyle bir durumda kaydetmeyi engellemektedir. Kendi ihtiyacınıza göre revize edebilirsiniz.

Etiketler

Hazır Dosyayı İndir

  DOSYAYI İNDİR
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Bir Aralıktaki Maksimum Değeri Renklendirme
Excel Makroları ile Dosya Silme
ListBbox ve ComboBox Satır Kaydırma
Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma
Sayıların Önündeki Tek Tırnak İşaretini Kaldırma
Excel Alarm Kurma
Kare Kökünü Hesaplama
Pivot Verilerini Almayı Devre Dışı Bırakma Etkinleştirme
Yanıp Sönme Efekti Verme Kodu
Tarih ve Saatten Saati Kaldırma
Grafiği Görüntü Olarak Yapıştırma
Birden Çok Sütun Ekleme
ComboBox Nesneleri ile Toplama Yapma
Toplu Sütun Silme
X Sayı Atlayarak Satır Gizleme
Excel Tam Ekran Yapma
Hücredeki Değer Boşsa Kayıt Gerçekleşmesin
56 Renk Kodunu Sıralama
Hatalı Hücreleri Renklendirme
Çalışma Sayfaları için Yakınlaştırma Yüzdesini Ayarlama
Çalışma Sayfalarını Ayrı PDF Olarak Kaydetme
Son Dolu Satırın Bir Altına Yazdırma
Sütun Genişliklerini Otomatik Ayarlama
Yanlış Yazılmış Hücreleri Vurgulama
Makrolar İşlem Yaparken Ekranın Kilitlenmesi
A1 Referans Stilini Etkinleştirme
Dizileri İç İçe Döngüye Eklemek
Tek Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Bir Aralığa Alfabenin Harflerini Ekleme
Excel Satır Silme Kodu
Çalışma Kitabının Yedeğini Oluşturma
Açılışta Üç Kere Şifre Hakkı Vermek
Formu Kapatma Makro Kodu
Aktif Çalışma Sayfası Korumasını Kaldırma
Tek Hücreyi Kes Kopyala ve Yapıştır
56 Koşula Kadar Biçimlendirme Yapma
Seçili Hücrelerden Boşlukları Kaldırma
Excel Makroları ile Dosya Sayısını Bulma
Son Satır Numarasını Bulma
Dizileri Döngüye Eklemek
Makro ile Hızlı Doldurma
Boş Hücrelerin Görünmez Alanını Vurgulama
Açık Olan Tüm Excel Sayfalarını Kayıt Ederek Kapatma
Kilitlenmemiş Hücreleri Seçme İşlemi
Kapanışta Sayfaların Otomatik Olarak Gizlenmesi
Excel Hücrelerini Çözme
Bir Kitaptaki Sayfaları Başka Kitaba Taşıma
Txt Dosyası Oluşturma
Makro ile Biçimleri Temizleme
Hoş Geldiniz Mesajı Ekleme
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir veri aralığının en üstündeki hücreye hızlıca gitmek için, Ctrl + Sol Ok tuşunu kullanmanız ya da fareyi aktif hücrenin sol çizgisine getirip (aşağıdaki görüntüdeki gibi) çift tıklamanız yeterli olacaktır.

Yükleniyor...