Her Kapatma İşleminde Otomatik Olarak Kaydetme

Her Kapatma İşleminde Otomatik Olarak Kaydetme isimli kodu kullanarak, Excel dosyalarınızı kapatırken otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilirsiniz.

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Me.Saved = True
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Microsoft Excel Objects yazısının solundaki + simgesini tıklayın ve BuÇalışmaKitabı kısmına çift tıklayın.
  4. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Excel dosyalarınızı kapatırken otomatik olarak kaydedilmesini isterseniz, üstteki kod işinizi görecektir. Bu kod aynı zamanda her seferinde "kaydetmek ister misiniz?" tarzındaki uyarı penceresinin de çıkmamasını sağlayacaktır.

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Makro ile Dosya Açma
TextBox Nesnelerinin Arasında Boşluk Bırakma
Tekrarlayan Verileri Vurgulama
Bir sayfadaki Veriyi Diğer Sayfaya Aktarma
Her Kapatma İşleminde Otomatik Olarak Kaydetme
Belirli Kriterlere Sahip Satırları Silme
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Verileri Tek Sütuna Göre Sıralama
Seri Numaralarını Ekleme
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
Sayıları Yeni Bir Sayıyla Çarpma
Excel Satır Seçme Kodu
Excel Makroları ile Dosya Silme
Otomatik Olarak Tarih ve Zaman Ekleme
Excel Hücrelerini Çözme
Tarih ve Saatten Tarihi Kaldırma
Aktif Çalışma Sayfası Dışında Tümünü Silme
Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama
Giriş Kutusu ve Mesaj Yazma İşlemi
Toplu Sütun Silme
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Makro ile Boş Satırları Silme
Aktif Sütuna Göre Diğer Sütunda İşlem
İki Sütundaki Değerleri Karşılaştırıp Ayrıştırma
Bir Değeri Renklendirme
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
Sayfada Alan Seçme ve Listeleme
Grafik Türünü Değiştirme
Boş Hücreleri Vurgulama
Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Çalışma Sayfasını Kaydetme
Kapanışta Sayfaların Otomatik Olarak Gizlenmesi
TextBox Nesnesine Harf Girilmesini Engelleme
Çalışma Kitabının Adını Tarih Olarak Kaydetme
Bir Aralıktaki Maksimum Değeri Renklendirme
Metin Sarmayı Kaldırma
Excel ile Faiz Hesaplama Kodu
Seçili Hücrenin Sütun Harfini Bulma
Hatalı Hücreleri Renklendirme
Kilitlenmemiş Hücreleri Seçme İşlemi
Sayıların Önündeki Tek Tırnak İşaretini Kaldırma
Sütunları Otomatik Sığdırma
Excel ile Demo Yapma Makrosu
Kullanıcı Adınızı Bulma
Excel Makro ile Hücreye Veri Yazma
Hoş Geldiniz Mesajı Ekleme
Kopyala ve Biçimleri Yapıştır
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Birden Çok Sütun Ekleme
Seçili Alandan İstenilen Karakteri Kaldırma

Daha önce yorum yapılmamış!

Makrolara açıklama eklenerek değişkenlerin ve yazılan ifadelerin ne anlama geldiği açıklanmak istenebilmekte veya açıklayıcı olduğu düşünülen not ve metinler makrolara eklenebilmektedir. Tek tırnaktan sonraki tüm metinler veya diğer karakterler bir anlam ifade etmez ve yeşil renkte görünürler.

Kodda hata ayıklaması yaparken bazı satırların tek tırnak kullanılarak kapatılması ve işleme konulmaması çok yararlıdır. O kodda yazan işlemin tekrar gerçekleştirilmesi için tek tırnakla başlayan satırdaki tek tırnak işaretini silinebilmektedir.
Yükleniyor...