Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma

Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma isimli kullanıcı tanımlı fonksiyon, seçtiğiniz sütunlardaki her maximum değeri ayrı ayrı bulmaktadır.

XD Destek İste
Function Max_Each_Column(Data_Range As Range) As Variant
Dim TempArray() As Double, i As Long

If Data_Range Is Nothing Then Exit Function

With Data_Range
    ReDim TempArray(1 To .Columns.Count)
    For i = 1 To .Columns.Count
        TempArray(i) = Application.Max(.Columns(i))
    Next
End With

Max_Each_Column = TempArray

End Function

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Kodu boş bir Module içine eklemeniz gerekecektir. Kullanımı:

=Max_Each_Column(A1:C10) şeklindedir.

Eğer Ofis 365 kullanıcısıysanız, bu kullanıcı tanımlı fonksiyon otomatik olarak bir taşma aralığı oluşturacaktır.

#Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Kullanılan Tüm Sütunları Otomatik Sığdır
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
56 Koşula Kadar Biçimlendirme Yapma
Hesap Makinesini Açma
Excel Dosya Silme İşlemi Makrosu
Excel Kitabındaki Sayfa Adlarının Listelenmesi
Son Dolu Satırın Bir Altına Yazdırma
Makro ile Hızlı Doldurma
Yorumları İçeren Hücreleri Renklendirme
UserForm Üzerinde Dört İşlem
Excel Makroları ile Klasör Arama
Excel Makro Modulü Silme Kodu
Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Excel Hücresine Gitme Makrosu
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
Excel Crackleme İşlemi Makrosu
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Hücrenin Arka Plan Rengini Değiştirme
Sütunu Kes Kopyala ve Yapıştır
Şeffaf UserForm Oluşturma Kodu
Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama
Seçili Satırların Sayısını Bulma
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Excel Üzerinden Klasör Açma Kodu
Sütun Genişliğini Ayarla
UserForm Kapatma Kodu
Sütun Genişliklerini Otomatik Ayarlama
Tüm Satırda İşlem Yapan Döngü
Makro ile Boş Satırları Silme
Satır Yüksekliğini Ayarla
Excel Makroları ile İşlemci Bilgilerini Bulma
Excel Makroları ile Dosya Taşıma
Dolar Okutma Makrosu
Bir Değeri Renklendirme
Tek Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Formu Kapatma Makro Kodu
Dizileri Döngüye Eklemek
Dizileri İç İçe Döngüye Eklemek
Excel Üzerinden Klasör Alma Kodu
Checkbox ile Exceli Kapatıp Açmak
Excel Makroları ile Klasör Silme
Excel Hücresini Seçme Makrosu
Tekrarlayan Verileri Vurgulama
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
Program Başlangıcı Kodları
Alarmlı Saat Ekleme Kodu
Excel Makroları ile Hücreye Saat Ekleme
Kes Kopyala ve Başka Çalışma Kitabına Yapıştır
Excel Satır Seçme Kodu
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Excel'i kullanırken bir hücreye tıkladıktan sonra, fare ile aşağı/yukarı ilerledikten sonra aktif hücrenin olduğu alana hızlıca geri dönmek için, Ctrl + Backspace kısayolunu kullanabilirsiniz.
Yükleniyor...