Frame

Frame, Excel UserForm nesnesi üzerinde kullanılan bir nesnedir ve hazırladığımız diğer içeriklere referans vermek amacıyla eklenmiştir.

Frame

Üstteki alandan bir UserForm'a eklenir ve form üzerinde aşağıdaki gibi görünür.

Frame

Özellikle UserForm üzerinde grup bazlı tanımlamalar için oldukça faydalı bir nesnedir.

Etiketler

Excel Eğitimleri

Frame Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler

Tarihler Arasındaki Verileri ListBox Nesnesinde Listeleme (dosya)

Matbaa Üretim Takip Formu (dosya)

İrsaliyeli Fatura Şablonu (dosya)

Haftalık Plan Çizelgesi Şablonu (dosya)

Mizandan Bilanço Oluşturma (dosya)

Eğitim Takip Programı (dosya)

Gelen Arama Takip Formu (dosya)

Excel ile Stok Takibi (dosya)

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama Formu (dosya)

Makina Bakım Onarım Takip Programı (dosya)

Kullanıma Hazır On Beş UserForm Örneği (dosya)

Randevu Çizelgesi Excel (dosya)

Performans Değerlendirme ve Takip Formu (program)

Hazır ADO Örnekleri (program)

Yıllık İzin Programı (program)

Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir veri aralığındaki Satır, Sütun ve Hücre sayılarını bulmak için SATIRSAY ve SÜTUNSAY formüllerini kullanabilirsiniz.
Her iki formül ile aldığınız iki sayının birbiri ile çarpımı da, toplam HÜCRE sayısını verecektir.

Satır, Sütun ve Hücre Sayıları
Yükleniyor...