Forum :: Başlık Görünümü

Forum » GENEL » Dosyalar Hakkında Sorular » Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...
Üye Olmak İstiyorum Parolamı Unuttum Aktivasyon Linki Gönder Yardım Arama
Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...
Burada Olan Üyeler: 1 ziyaretçi
Mesaj Tarihi: 02.08.2017 10:57 #1
Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...

zaferawrus Mesaj Sayısı: 7
Katılım Tarihi: 14.06.2017
Teşekkür Sayısı: 0

Acemi Üye

Bahadır Bey, öncelikle iyi günler dilerim.
"izin sil" butonu çalışıyor fakat "izin gir" butonunu tıkladığımda çalışmıyor. (Sağlayıcı bulunamıyor. Düzgün yüklenmemiş olabilir) hatası veriyor. Yardımlarınzı rica eder, iyi çalışmalar dilerim.
Saygılarımla
Zafer Çelik
Bu mesaja teşekkür eden olmadı. | Teşekkür eden üyeler: Yok
IP: 0.0.0.0
Mesaj Tarihi: 02.08.2017 11:38 #2
Cevap: Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...

OrkmesB Mesaj Sayısı: 49
Katılım Tarihi: 06.12.2016
Teşekkür Sayısı: 5
Bu üye 12 mesajına 12 teşekkür aldı.

Süper Yönetici

Merhaba Zafer bey,

Kullandığınız ofis versiyonunuz nedir?
Dosya çok eskiden kalma bir dosya olduğu için, 2013 ve üzeri versiyonlarda bağlantı sistemi değişti, ondan dolayı problem yaşamış olabilirsiniz.
Bu yazdığım sadece bir tahmin, versiyonunuzu ve hata ekranını iletirseniz sevinirim.

İyi çalışmalar,
Bu mesaja teşekkür eden olmadı. | Teşekkür eden üyeler: Yok
IP: 0.0.0.0
Mesaj Tarihi: 02.08.2017 11:43 #3
Cevap: Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...

zaferawrus Mesaj Sayısı: 7
Katılım Tarihi: 14.06.2017
Teşekkür Sayısı: 0

Acemi Üye

Office 2016 Eng. kullanıyorum.
Print Screen yapıp nasıl attach edebilirim bilmiyorum. Attach butonu aradım ama bulamadım yada göremedim.
İyi çlş.


Run Time Error 3706
Debug tıkladığımda aşağıdaki makro çıkıyor

Private Sub CommandButton1_Click()
Sayfa5.ScrollArea = "$I$1"
If Sayfa6.Range("A2") = Empty And Sayfa6.Range("B2") = Empty And Sayfa6.Range("C2") = Empty And Sayfa6.Range("D2") = Empty And Sayfa6.Range("E2") = Empty And Sayfa6.Range("F2") = Empty And Sayfa6.Range("G2") = Empty Then
If MsgBox("PERSONEL KAYDI YAPILMAMIŞ!!" & vbCrLf & vbCrLf & "BU PROGRAMI ÇALIŞTIRABİLMEK İÇİN PERSONEL KAYDI YAPMALISINIZ" & vbCrLf & vbCrLf & "ŞİMDİ YAPMAK İSTER MİSİNİZ?", vbYesNo + vbQuestion, Application.UserName) = vbYes Then
Sayfa6.Select
Sayfa6.ScrollArea = "$A$2:$G$65536"
Sayfa6.Range("A2").Select
Exit Sub
Else
MsgBox "PERSONEL KAYDI YAPILMADIĞI İÇİN PROGRAM KAPATILIYOR.", vbCritical, Application.UserName
ThisWorkbook.Close True
End If
End If
UserForm1.Show
End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()
hucre = Application.InputBox("Silmek istediğiniz hücrenin satır numarasını yazın.", Application.UserName)
If Range("A" & hucre) = Empty Then
MsgBox "Silinecek hücrede veri bulunmamaktadır", vbCritical, Application.UserName
GoTo Bitir
End If
If MsgBox("Sicil No" & vbTab & ": " & Range("A" & hucre) & vbCrLf & "Adı" & vbTab & ": " & Range("B" & hucre) & vbCrLf & "Soyadı" & vbTab & ": " & Range("C" & hucre) & vbCrLf & "Başlangıç" & vbTab & ": " & Range("E" & hucre) & vbCrLf & "İzin Günü" & vbTab & ": " & Range("F" & hucre) & vbCrLf & "Bitiş" & vbTab & ": " & Range("G" & hucre) & vbCrLf & "İşbaşı" & vbTab & ": " & Range("H" & hucre) & vbCrLf & vbCrLf & "Yukarıda bilgileri olan izni silmek istediğinize emin misiniz?", vbYesNo + vbQuestion, Application.UserName) = vbYes Then
Sayfa5.Rows(hucre).EntireRow.Delete
MsgBox "İzin silinmiştir.", vbInformation, Application.UserName
Else
GoTo Bitir
End If
Bitir:
End Sub

Düzenleyen: zaferawrus Düzenleme Tarihi: 02.08.2017 11:49
Bu mesaja teşekkür eden olmadı. | Teşekkür eden üyeler: Yok
IP: 0.0.0.0
Mesaj Tarihi: 02.08.2017 14:23 #4
Cevap: Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...

OrkmesB Mesaj Sayısı: 49
Katılım Tarihi: 06.12.2016
Teşekkür Sayısı: 5
Bu üye 12 mesajına 12 teşekkür aldı.

Süper Yönetici

Zafer bey merhaba,

Alt + F11 ile VB penceresine geçip, userform1'e sağ tıklayıp kodları görüntüledikten sonra F8 ile adım adım giderek hata yaşadığınız kod satırını yazabilir misiniz?
Bu mesaja teşekkür eden olmadı. | Teşekkür eden üyeler: Yok
IP: 0.0.0.0
Mesaj Tarihi: 02.08.2017 14:30 #5
Cevap: Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...

B1975 Mesaj Sayısı: 2
Katılım Tarihi: 28.07.2017
Teşekkür Sayısı: 0

Yeni Gelen

Function AdoDIZI(ByRef Dizi As Variant, ByVal sorgu As String, ByVal BagMetin As String) As Boolean
Set KS = New ADODB.Recordset: Set Bagm = New ADODB.Connection
Bagm.Open BagMetin (BU KISIMDA HATA MESAJI VERİYOR)
Set KS = Bagm.Execute(sorgu)
On Error GoTo err
If Not KS.EOF Then
Dizi = KS.GetRows
AdoDIZI = True
Bu mesaja teşekkür eden olmadı. | Teşekkür eden üyeler: Yok
IP: 0.0.0.0
Mesaj Tarihi: 02.08.2017 14:35 #6
Cevap: Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...

zaferawrus Mesaj Sayısı: 7
Katılım Tarihi: 14.06.2017
Teşekkür Sayısı: 0

Acemi Üye

Sarıya boyalı alanlar hata ise aşağıdaki gibi. :-)

Private Sub UserForm_Initialize()
Call UserFM(False)

Sub UserFM(Durum As Boolean)
UserForm1.Height = IIf(Durum, 190, 160)
Label3.Visible = Durum
Label4.Visible = Durum
TxtBts.Visible = Durum
TxtIsb.Visible = Durum
CmdKyt.Enabled = Durum
CmdKyt.Top = IIf(Durum, 110, 82)
CmdKpt.Top = IIf(Durum, 110, 82)
End Sub

CmbAdi.Clear
CmbAdi.ColumnCount = 6
CmbAdi.ColumnWidths = "220;0;0;0;0;0"
BagXLS = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\" & ThisWorkbook.Name & ";" & "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes"""
sorgu = "SELECT ADI + ' ' + SOYADI, SICILNO, ADI, SOYADI, DEPARTMANKODU, CIKISTARIHI FROM [PERSONEL$] where CIKISTARIHI is Null Order By ADI, SOYADI"
If AdoDIZI(Dizi, sorgu, BagXLS) Then

Function AdoDIZI(ByRef Dizi As Variant, ByVal sorgu As String, ByVal BagMetin As String) As Boolean
Set KS = New ADODB.Recordset: Set Bagm = New ADODB.Connection
Bu mesaja teşekkür eden olmadı. | Teşekkür eden üyeler: Yok
IP: 0.0.0.0
Mesaj Tarihi: 02.08.2017 14:41 #7
Cevap: Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...

OrkmesB Mesaj Sayısı: 49
Katılım Tarihi: 06.12.2016
Teşekkür Sayısı: 5
Bu üye 12 mesajına 12 teşekkür aldı.

Süper Yönetici

Alıntı [Tümünü Seç]
B1975 tarafından yazılan metin:

Function AdoDIZI(ByRef Dizi As Variant, ByVal sorgu As String, ByVal BagMetin As String) As Boolean
Set KS = New ADODB.Recordset: Set Bagm = New ADODB.Connection
Bagm.Open BagMetin (BU KISIMDA HATA MESAJI VERİYOR)
Set KS = Bagm.Execute(sorgu)
On Error GoTo err
If Not KS.EOF Then
Dizi = KS.GetRows
AdoDIZI = True


Excel versiyonunuzu yazabilir misiniz?
Bu mesaja teşekkür eden olmadı. | Teşekkür eden üyeler: Yok
IP: 0.0.0.0
Mesaj Tarihi: 02.08.2017 14:42 #8
Cevap: Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...

zaferawrus Mesaj Sayısı: 7
Katılım Tarihi: 14.06.2017
Teşekkür Sayısı: 0

Acemi Üye

Excel 2016
Bu mesaja teşekkür eden olmadı. | Teşekkür eden üyeler: Yok
IP: 0.0.0.0
Mesaj Tarihi: 02.08.2017 14:43 #9
Cevap: Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...

OrkmesB Mesaj Sayısı: 49
Katılım Tarihi: 06.12.2016
Teşekkür Sayısı: 5
Bu üye 12 mesajına 12 teşekkür aldı.

Süper Yönetici

Siz ve B1975 aynı kişi misiniz? :)
Bu mesaja teşekkür eden olmadı. | Teşekkür eden üyeler: Yok
IP: 0.0.0.0
Mesaj Tarihi: 02.08.2017 14:44 #10
Cevap: Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...

zaferawrus Mesaj Sayısı: 7
Katılım Tarihi: 14.06.2017
Teşekkür Sayısı: 0

Acemi Üye

Yok hayır zaferawrus benim adım
Bu mesaja teşekkür eden olmadı. | Teşekkür eden üyeler: Yok
IP: 0.0.0.0
Mesaj Tarihi: 02.08.2017 14:46 #11
Cevap: Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...

OrkmesB Mesaj Sayısı: 49
Katılım Tarihi: 06.12.2016
Teşekkür Sayısı: 5
Bu üye 12 mesajına 12 teşekkür aldı.

Süper Yönetici

Alıntı [Tümünü Seç]
zaferawrus tarafından yazılan metin:

Yok hayır zaferawrus benim adım


Sizin versiyonu okudum diğer arkadaşa sormuştum da o yüzden dedim :)
Zafer bey,
Ben de 2016 kullanıyorum ama sıkıntı yok versiyonda.
Son sorum, dosya bir yerde kayıtlı mı?
Bu arada, dosya ekleme özelliğini aktif ettim, resim ekleme yapabilirsiniz.


Birleştirme 02.08.2017 14:54:
Arkadaşlar,

Dosya çok eski olduğu için değiştirdiğim kodlama metodum için yapmanız gereken şu:
VB Penceresi açıkken,
Tools | References tıklayın
resimdeki kısımlar işaretli olsun.
OrkmesB tarafından eklenen dosya:
Bu başlıktaki ek dosyaları görebilmek için üye olmanız ya da üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Düzenleyen: OrkmesB Düzenleme Tarihi: 02.08.2017 14:54
Bu mesaja teşekkür eden olmadı. | Teşekkür eden üyeler: Yok
IP: 0.0.0.0
Mesaj Tarihi: 02.08.2017 15:06 #12
Cevap: Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...

zaferawrus Mesaj Sayısı: 7
Katılım Tarihi: 14.06.2017
Teşekkür Sayısı: 0

Acemi Üye

Dosya save li değildi, birlikte aç deyip düzenleme yapmaya çalışıyordum. Bu sefer siz güncelledikten sonra kaydedip denediğimde aynı hata ile karşılaştım. Tool\References kısmındaki işaretli olması gereken yerlerde tik liydi.
Bu mesaja teşekkür eden olmadı. | Teşekkür eden üyeler: Yok
IP: 0.0.0.0
Mesaj Tarihi: 02.08.2017 15:07 #13
Cevap: Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...

B1975 Mesaj Sayısı: 2
Katılım Tarihi: 28.07.2017
Teşekkür Sayısı: 0

Yeni Gelen

Ben dosyayı bugün indirdim. Soruyu soran arkadaş ile aynı kişi değilim Adım Birol

pro plus 2016

Düzenleyen: B1975 Düzenleme Tarihi: 02.08.2017 15:13
Bu mesaja teşekkür eden olmadı. | Teşekkür eden üyeler: Yok
IP: 0.0.0.0
Mesaj Tarihi: 02.08.2017 17:19 #14
Cevap: Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...

OrkmesB Mesaj Sayısı: 49
Katılım Tarihi: 06.12.2016
Teşekkür Sayısı: 5
Bu üye 12 mesajına 12 teşekkür aldı.

Süper Yönetici

Alıntı [Tümünü Seç]
zaferawrus tarafından yazılan metin:

Dosya save li değildi, birlikte aç deyip düzenleme yapmaya çalışıyordum. Bu sefer siz güncelledikten sonra kaydedip denediğimde aynı hata ile karşılaştım. Tool\References kısmındaki işaretli olması gereken yerlerde tik liydi.


Zafer bey merhaba,

Sorunun kaynağı bu olması lazım. Haricinde neden çalışmaz noktasında ancak PC'nize bağlanmam gerekebilir bunu da ancak akşam yapabilirim.
Uygun olur musunuz?


Birleştirme 02.08.2017 17:20:
Alıntı [Tümünü Seç]
B1975 tarafından yazılan metin:

Ben dosyayı bugün indirdim. Soruyu soran arkadaş ile aynı kişi değilim Adım Birol

pro plus 2016


Birol bey bir karışıklık oldu, kusuruma bakmayın.
Dediğim değişiklikleri yaptıktan sonra sizde çalıştı mı?

Düzenleyen: OrkmesB Düzenleme Tarihi: 02.08.2017 17:20
Bu mesaja teşekkür eden olmadı. | Teşekkür eden üyeler: Yok
IP: 0.0.0.0
Mesaj Tarihi: 02.08.2017 17:25 #15
Cevap: Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...

zaferawrus Mesaj Sayısı: 7
Katılım Tarihi: 14.06.2017
Teşekkür Sayısı: 0

Acemi Üye

Bana saat aralığı verebilirseniz ben o saatlerde size teamviewer bağlantısı gönderirim. Birazdan işten çıkıp eve gideceğim. Evde ki bilgisayardan deneyeceğim, çalışırsa sorun burda demektir. Onu da yarın hallederiz artık.
Teşekkür ederim.
Bu mesaja teşekkür eden olmadı. | Teşekkür eden üyeler: Yok
IP: 0.0.0.0
Mesaj Tarihi: 02.08.2017 17:57 #16
Cevap: Yıllık İzin Örneği Hata Hakk...

OrkmesB Mesaj Sayısı: 49
Katılım Tarihi: 06.12.2016
Teşekkür Sayısı: 5
Bu üye 12 mesajına 12 teşekkür aldı.

Süper Yönetici

Profil bilginizde cep telefonu alanı da var, yazmak isterseniz SMS ya da Whatsapp ile bildiririm müsait zamanımı ya da yazmak istemezseniz buraya yazarım artık :)
Görüşmek üzere
Bu mesaja teşekkür eden olmadı. | Teşekkür eden üyeler: Yok
IP: 0.0.0.0
Yıllık İzin Örneği Hata Hakk... konusuna oy veriniz.
Güncel Oy:
Lütfen oyunuzu seçiniz: Başlığa oy verebilmek için üye olmanız ya da üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Atlanılacak Forum:
Sonraki Başlık »

Benzer Başlıklar

Başlık / Açan Forum Cevap Adedi
Görüntülenme
En Son Mesaj
Yeni Mesaj Yok Resim Ekli Başlık HATA

Bu başlık omermuhtar25 tarafından 21.02.2018 09:34 tarihinde açıldı.
Dosyalar Hakkında Sorular Cevaplar: 0
Görüntüleme: 613
Gönderen omermuhtar25
21.02.2018 09:34 Son forum mesajına git
Yeni Mesaj Yok YILLIK İZİN FORMU
Bu başlık Hasan Özer tarafından 10.02.2018 09:25 tarihinde açıldı.
Dosyalar Hakkında Sorular Cevaplar: 0
Görüntüleme: 673
Gönderen Hasan Özer
10.02.2018 09:25 Son forum mesajına git