KOVARYANS.P - COVARIANCE.P

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

dizi1 dizi2

Kullanım Şekli

=KOVARYANS.P(dizi1; dizi2)
=COVARIANCE.P(array1; array2)