ÇOKEĞERSAY - COUNTIFS

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

ölçüt_aralığı1 ölçüt1 ölçüt_aralığı2 ölçüt2

Kullanım Şekli

=ÇOKEĞERSAY(ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]; …)
=COUNTIFS(criteria_range1; criteria; [criteria_range2; criteria2]; ...)