ADRES - ADDRESS

Açıklama

Çalışma sayfasındaki bir hücrenin satır ve sütun numaralarıyla belirtilen adresini elde etmek için ADRES işlevini kullanabilirsiniz. Örneğin, ADRES(2,3) $C$2 değerini verir. Bir başka örnek olarak, ADRES(77,300), $KN$77 değerini verir. ADRES işlevinin satır ve sütun numarası bağımsız değişkenlerini sağlamak için SATIR ve SÜTUN işlevleri gibi başka işlevler kullanabilirsiniz.

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

satır_num sütun_num mutlak a1 sayfa_metni

Kullanım Şekli

=ADRES(satır_num; sütun_num; [mutlak]; [a1]; [sayfa_metni])
=ADDRESS(row_num; column_num; [abs_num]; [a1]; [sheet_text])
Alan Adı Açıklama
Satır-num Hücre başvurusunda kullanılacak satır numarasını belirten sayısal değer.
Sütun_mum Hücre başvurusunda kullanılacak sütun numarasını belirten sayısal değer.
Mutlak_mum [Opsiyonel] Verilecek başvurunun türünü belirten sayısal değer.
A1 [Opsiyonel] Formülün R1C1 stili mi, A1 stili mi olduğunu belirtir.
Sayfa_metni [Opsiyonel] Çalışma kitabının, sayfanın adını metin olarak yazabilirsiniz.

Kullanım Örnekleri

Formül Açıklama Sonuç
=ADRES(2;3) Mutlak başvuru $C$2
=ADRES(2;3;2) Mutlak satır; göreli sütun C$2
=ADRES(2;3;2;YANLIŞ) Mutlak satır; R1C1 başvuru stilinde göreli sütun R2C[3]
=ADRES(2;3;1;YANLIŞ;"[Kitap1]Sayfa1") Başka bir çalışma kitabı ve çalışma sayfasında mutlak başvuru [Kitap1]Sayfa1'!R2C3
=ADRES(2;3;1;YANLIŞ;"EXCEL SAYFASI") Başka bir çalışma sayfasına mutlak başvuru EXCEL SAYFASI'!R2C3