Kes - Cut

Açıklama

Excel de bir hücre ya da birden fazla seçim yaptığınız hücre aralığını başka bir yere yapıştırmak için Panoya ekler. Kısayolu Ctrl + X'tir.