WEIBULL.DAĞ - WEIBULL.DIST

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

x alfa beta kümülatif

Kullanım Şekli

=WEIBULL.DAĞ(x; alfa; beta; kümülatif)
=WEIBULL.DIST(x; alpha; beta; cumulative)