BİTSAĞAKAYDIR - BITRSHIFT

Açıklama

Belirtilen bit sayısı kadar sağa kaydırılan bir sayı verir.

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

sayı kaydırma_miktarı

Kullanım Şekli

=BİTSAĞAKAYDIR(sayı; kaydırma_miktarı)
=BITRSHIFT(number; shift_amount)