ABDDOLAR - USDOLLAR

Açıklama

Herhangi bir hücrede yazılı olan bir sayıyı varsayılan para birimine ve yine varsayılan olarak iki ondalıklı formata dönüştürür. Eğer ondalığı arttırmak isterseniz, opsiyonel alan olan Onluklar kısmına 3 ve üzeri bir değer yazmalısınız.

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

sayı onluklar

Kullanım Şekli

=ABDDOLAR(sayı; [onluklar])
Alan Adı Açıklama
Alan Adı Açıklama
Sayı Bir sayı, sayı içeren bir sütun başvurusu veya sayı hesaplayan bir formüldür.
Onluklar [opsiyonel] Ondalık virgülünün sağındaki basamak sayısıdır. Ondalık negatifse, sayı ondalık virgülünün soluna yuvarlanır. Ondalıkları belirtmezseniz, ondalık basamakların sayısını belirlemek için yerel sistem ayarınız kullanılır.

Kullanım Örnekleri

Sütun Formül Açıklama
1234,567 =ABDDOLAR([Sütun1], 2) İlk rakamı para birimi biçiminde, ondalık virgülünün iki basamak sağında görüntüler (1.234,57 TL)
1234,567 =ABDDOLAR([Sütun1], -2) İlk rakamı para birimi biçiminde, ondalık virgülünün iki basamak solunda görüntüler (1.200 TL)
-1234,567 =ABDDOLAR([Sütun1], -2) İkinci rakamı para birimi biçiminde, ondalık virgülünün iki basamak solunda görüntüler (1.200 TL)
-0,123 =ABDDOLAR([Sütun1], 4) Üçüncü rakamı para birimi biçiminde, ondalık virgülünün 4 basamak sağında görüntüler (0,1230 TL)
99,888 =ABDDOLAR([Sütun1]) Dördüncü sayıyı para birimi biçiminde (99,89 TL) ondalık virgülün solunda 2 basamak görüntüler.