T.TERS.2K - T.INV.2T

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

olasılık serb_derecesi

Kullanım Şekli

=T.TERS.2K(olasılık; serb_derecesi)
=T.INV.2T(probability; deg_freedom)