İLKEŞLEŞEN - SWITCH

Açıklama

Değerler listesindeki bir ifadeyi değerlendirir ve eşleşen ilk değere karşılık gelen sonucu döndürür. Eşleşme yoksa, isteğe bağlı bir varsayılan değer döndürülebilir. Bu işlev Mac için Excel 2016'da kullanılamaz.

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

ifade değer1 sonuç1 varsayılan_veya_değer2 sonuç2

Kullanım Şekli

=İLKEŞLEŞEN(ifade; değer1; sonuç1; [varsayılan_veya_değer2; sonuç2]; …)
=SWITCH(expression; value1; result1; [default_or_value2; result2]; ...)