BİNOM.TERS - BINOM.INV

Açıklama

Kümülatif binom dağılımın bir ölçüt değerinden büyük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir.

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

denemeler başarı_olasılığı alfa

Kullanım Şekli

=BİNOM.TERS(denemeler; başarı_olasılığı; alfa)
=BINOM.INV(trials; probability_s; alpha)