BETADAĞ - BETADIST

Açıklama

Beta olasılık yoğunluk işlevini verir. Beta dağılımı, çoğunlukla örnekler üzerindeki herhangi bir şeyin değişimini incelemek için kullanılır; örneğin, insanların televizyon seyrederek geçirdikleri gün bölümü.

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

x alfa beta A B

Kullanım Şekli

=BETADAĞ(x; alfa; beta; [A]; [B])
=BETA.DIST(x; alpha; beta; cumulative; [A]; [B])