EFORMÜLSE - ISFORMULA

Açıklama

Formül içeren bir hücreye başvuruda bulunulup bulunulmadığını denetleyerek DOĞRU veya YANLIŞ sonucunu verir.

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

başvuru

Kullanım Şekli

=EFORMÜLSE(başvuru)
=ISFORMULA(reference)