EĞERORTALAMA - AVERAGEIF

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

aralık ölçüt aralık_ortalaması

Kullanım Şekli

=EĞERORTALAMA(aralık; ölçüt; [aralık_ortalaması])
=AVERAGEIF(range; criteria; [average_range])