ÇOKEĞER - IFS

Açıklama

ÇOKEĞER işlevi, bir veya daha fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını denetler ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen değeri döndürür.

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

mantıksal_test1 doğruysa_değer1 mantıksal_test2 doğruysa_değer2

Kullanım Şekli

=ÇOKEĞER(mantıksal_test1; doğruysa_değer1; [(mantıksal_test2; doğruysa_değer2]; …)
=IFS(lofical_test1; value_if_true1; [logical_test2; value_if_true2]; ...)