EĞERYOKSA - IFNA

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

değer değer_eğer_yok

Kullanım Şekli

=EĞERYOKSA(değer; değer_eğer_yok)
=IFNA(value; value_if_na)