HİPERGEOM.DAĞ - HYPGEOM.DIST

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

başarı_örnek örnek_sayısı başarı_popülasyon pop_sayısı kümülatif

Kullanım Şekli

=HİPERGEOM.DAĞ(başarı_örnek; örnek_sayısı; başarı_popülasyon; pop_sayısı; kümülatif)
=HYPGEOM.DIST(sample_s; number_sample; population_s; number_pop; cumulative)