BESINIR - GESTEP

Açıklama

Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar.

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

sayı sınır_değer

Kullanım Şekli

=BESINIR(sayı; [sınır_değer])
=GESTEP(number; [step])