F.TERS.SAĞK - F.INV.RT

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

olasılık serb_derecesi2 serb_derecesi2

Kullanım Şekli

=F.TERS.SAĞK(olasılık; serb_derecesi2; serb_derecesi2)
=F.INV.RT(probability; deg_freedom1; deg_freedom2)