F.DAĞ - F.DIST

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

x serb_derecesi1 serb_derecesi2 kümülatif

Kullanım Şekli

=F.DAĞ(x; serb_derecesi1; serb_derecesi2; kümülatif)
=F.DIST(x; deg_freedom1; deg_freedom2; cumulative)