ÇİFTAZALANBAKİYE - DDB

Açıklama

Bir malın belirlenen dönem içindeki yıpranmasını çift azalan bakiye yöntemini veya sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir.

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

maliyet hurda ömür dönem faktör

Kullanım Şekli

=ÇİFTAZALANBAKİYE(maliyet; hurda; ömür; dönem; [faktör])
=DDB(cost; salvage; life; period; [factor])