VSEÇSAYDOLU - DCOUNTA

Açıklama

Bir veritabanında eşleşen kayıtları sayar.

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

veritabanı alan ölçüt

Kullanım Şekli

=VSEÇSAYDOLU(veritabanı; alan; ölçüt)
=DCOUNTA(database; field; criteria)

Kullanım Notları

Kriterler çeşitli ifadeler içerebilir. Aşağıdaki tablo bazı örnekleri göstermektedir:<br /><br /><table id="table" class="table table-striped table-bordered"> <thead> <tr> <th>Kriter</th> <th>Davranış</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kırmızı</td> <td>'kırmızı' veya 'KIRMIZI' eşdeğerdir</td> </tr> <tr> <td>Kı*</td> <td>'Kı' ile başlayanlar</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10'a eşit olanlar</td> </tr> <tr> <td>>10</td> <td>10'dan büyük olanlar</td> </tr> <tr> <td><></td> <td>Boş Olmayanlar</td> </tr> <tr> <td><>100</td> <td>100'e Eşit Olmayanlar</td> </tr> <tr> <td>>05/06/2018</td> <td>05/06/2018'den Büyük Olanlar</td> </tr> </tbody> </table><h4 class="">Notlar</h4> <ul> <li> <p>Ölçüt bağımsız değişkenleri için herhangi bir aralığı en az bir sütun etiketi ve sütun etiketinin altında sütun koşulunu belirtmek için en az bir hücre içerdiği sürece, kullanabilirsiniz.</p> <p>Örneğin, G1:G2 aralığı, G1'de Gelir sütun etiketini ve G2'de 10.000 TL değerini içeriyorsa, aralığı GelirEşleştir olarak tanımlayabilir ve bu adı veritabanı işlevlerinde ölçüt bağımsız değişkeni olarak kullanabilirsiniz.</p> </li> <li> <p>Ölçüt aralığı, çalışma sayfasının istenen yerine konabilse de, ölçüt aralığını listenin altına yerleştirmeyin. Listeye ayrıntılı bilgi eklerseniz, yeni bilgiler listenin altındaki ilk satıra eklenir. Listenin altındaki satır boş değilse, Excel yeni bilgileri ekleyemez.</p> </li> <li> <p>Ölçüt aralığının listeyle çakışmadığından emin olun.</p> </li> <li> <p>Bir veritabanında tüm bir sütunda bir işlem gerçekleştirmek için ölçüt aralığındaki sütun etiketlerinin altına boş bir satır girin.</p> </li> </ul>

Kullanım Örnekleri

Veritabanı : Başlıkları içeren veritabanı aralığı.
Alan : [opsiyonel] Sayılacak alan adı veya dizin.
Ölçütler : Başlıklar dahil olmak üzere ölçüt aralığı.