VSEÇSAY - DCOUNT

Açıklama

Bir veritabanında eşleşen kayıtları sayar.

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

veritabanı alan ölçüt

Kullanım Şekli

=VSEÇSAY(veritabanı; alan; ölçüt)
=DCOUNT(database; field; criteria)

Kullanım Notları

Kriterler çeşitli ifadeler içerebilir. Aşağıdaki tablo bazı örnekleri göstermektedir:<br /><br /><table id="table" class="table table-striped table-bordered"> <thead> <tr> <th>Kriter</th> <th>Davranış</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kırmızı</td> <td>'kırmızı' veya 'KIRMIZI' eşdeğerdir</td> </tr> <tr> <td>Kı*</td> <td>'Kı' ile başlayanlar</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10'a eşit olanlar</td> </tr> <tr> <td>>10</td> <td>10'dan büyük olanlar</td> </tr> <tr> <td><></td> <td>Boş Olmayanlar</td> </tr> <tr> <td><>100</td> <td>100'e Eşit Olmayanlar</td> </tr> <tr> <td>>05/06/2018</td> <td>05/06/2018'den Büyük Olanlar</td> </tr> </tbody> </table>

Kullanım Örnekleri

Veritabanı : Başlıkları içeren veritabanı aralığı.
Alan : [opsiyonel] Sayılacak alan adı veya dizin.
Ölçütler : Başlıklar dahil olmak üzere ölçüt aralığı.