VSEÇORT - DAVERAGE

Açıklama

VSEÇORT formülü, ölçütlerle eşleşen kayıtların bir alt kümesi için belirli bir alandaki ortalamayı alır. Veritabanı argümanı, alan başlıklarını içeren bir aralıktır. Alan argümanı, maksimum değer elde etmek için alanın adı veya dizinidir. Ölçüt argümanı ise, veritabanında bulunan başlıklarla eşleşen bir dizi hücre aralığıdır.

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

veritabanı alan ölçüt

Kullanım Şekli

=VSEÇORT(veritabanı; alan; ölçüt)
=DAVERAGE(database; field; criteria)
=VSEÇORT(Veritabanı; Alan; [Ölçüt])
Alan Adı Açıklama
Alan Adı Açıklama
Veritabanı Başlıkları içeren veritabanı aralığı.
Alan Sayılacak alan adı veya dizin.
Ölçüt Başlıklar dahil olmak üzere ölçüt aralığı.

Kullanım Örnekleri

Kriter Davranış
Kırmızı 'kırmızı' veya 'KIRMIZI' eşdeğerdir
Kı* 'Kı' ile başlayanlar
10 10'a eşit olanlar
>10 10'dan büyük olanlar
<> Boş Olmayanlar
<>100 100'e Eşit Olmayanlar
>05/06/2018 05/06/2018'den Büyük Olanlar