AMORDEGRC

Açıklama

Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir.

Destekleyen Excel Versiyonları

Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Diziliş Yapısı

bedel alış_tarihi ilk_dönem kurtarılan dönem oran temel

Kullanım Şekli

=AMORDEGRC(bedel; alış_tarihi; ilk_dönem; kurtarılan; dönem; oran; [temel])
=AMORDEGRC(cost; date_purchased; first_period; salvage; period; rate; [basis])