Özellik Adı Kısa Açıklama
GERÇEKFAİZ - ACCRINT Belli aralıklarla faiz veren bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
GERÇEKFAİZV - ACCRINTM Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
AMORDEGRC Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir
AMORLINC Her hesap dönemi içindeki yıpranmayı verir
KUPONGÜNBD - COUPDAYBS Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
KUPONGÜN - COUPDAYS Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir
KUPONGÜNDSK - COUPDAYSNC Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
KUPONGÜNSKT - COUPNCD Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
KUPONSAYI - COUPNUM Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
KUPONGÜNÖKT - COUPPCD Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
TOPÖDENENFAİZ - CUMIPMT İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
TOPANAPARA - CUMPRINC İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli temeli verir
AZALANBAKİYE - DB Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
ÇİFTAZALANBAKİYE - DDB Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
İNDİRİM - DISC Bir tahvilin indirim oranını verir
LİRAON - DOLLARDE Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
LİRAKES - DOLLARFR Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
SÜRE - DURATION Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
ETKİN - EFFECT Efektif yıllık faiz oranını verir
GD - FV Bir yatırımın gelecekteki değerini verir
GDPROGRAM - FVSCHEDULE Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
FAİZORANI - INTRATE Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
FAİZTUTARI - IPMT Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
İÇ_VERİM_ORANI - IRR Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
ISPMT Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
MSÜRE - MDURATION Varsayılan par değeri 10.000.000 lira olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir
D_İÇ_VERİM_ORANI - MIRR Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
NOMİNAL - NOMINAL Yıllık nominal faiz oranını verir
TAKSİT_SAYISI - NPER Bir yatırımın dönem sayısını verir
NBD - NPV Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
TEKYDEĞER - ODDFPRICE İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
TEKYÖDEME - ODDFYIELD Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
TEKSDEĞER - ODDLPRICE Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
TEKSÖDEME - ODDLYIELD Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
PSÜRE - PDURATION Belirtilen bir değere ulaşmak için yatırımın gerektirdiği dönem sayısını verir
DEVRESEL_ÖDEME - PMT Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
ANA_PARA_ÖDEMESİ - PPMT Verilen bir süre için, bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
DEĞER - PRICE Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
DEĞERİND - PRICEDISC İndirimli tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
DEĞERVADE - PRICEMAT Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
BD - PV Bir yatırımın bugünkü değerini verir
FAİZ_ORANI - RATE Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
GETİRİ - RECEIVED Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ - RRI Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir
DA - SLN Bir malın bir dönem içindeki doğrusal yıpranmasını verir
YAT - SYD Bir malın belirli bir dönem için olan amortismanını verir
HTAHEŞ - TBILLEQ Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
HTAHDEĞER - TBILLPRICE Hazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verir
HTAHÖDEME - TBILLYIELD Bir Hazine bonosunun ödemesini verir
DAB - VDB Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
AİÇVERİMORANI - XIRR Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir
ANBD - XNPV Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
ÖDEME - YIELD Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
ÖDEMEİND - YIELDDISC İndirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir
ÖDEMEVADE - YIELDMAT Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir
Bu kategoriye henüz özellik eklenmemiştir.