Özellik Adı Kısa Açıklama
BESSELI Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x) i verir.
BESSELJ Bessel işlevi Jn(x)'i verir
BESSELK Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x) i verir
BESSELY Bessel işlevi Yn(x) i verir.
BIN2DEC İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür
BIN2HEX İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
BIN2OCT İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür
BİTVE - BITAND İki sayının bit tabanlı 'Ve' sonucunu verir
BİTSOLAKAYDIR - BITLSHIFT Kaydırma_miktarı bit kadar sola kaydırılan bir değer sayısı verir
BİTVEYA - BITOR 2 sayının bit tabanlı YADA sonucunu verir
BİTSAĞAKAYDIR - BITRSHIFT Kaydırma_miktarı bit kadar sağa kaydırılan bir değer sayısı verir
BİTÖZELVEYA - BITXOR İki sayının bit tabanlı 'ÖZELVEYA' sonucunu verir
KARMAŞIK - COMPLEX Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
ÇEVİR - CONVERT Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
DEC2BIN Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür
DEC2HEX Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
DEC2OCT Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
DELTA İki değerin eşit olup olmadığını sınar
HATAİŞLEV - ERF Hata işlevini verir
HATAİŞLEV.DUYARLI - ERF.PRECISE Hata işlevini verir
TÜMHATAİŞLEV - ERFC Tamamlayıcı hata işlevini verir
TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI - ERFC.PRECISE X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir
BESINIR - GESTEP Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
HEX2BIN Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
HEX2DEC Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
HEX2OCT Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
SANMUTLAK - IMABS Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
SANAL - IMAGINARY Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
SANBAĞ_DEĞİŞKEN - IMARGUMENT Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
SANEޞLENEK - IMCONJUGATE Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
SANCOS - IMCOS Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
SANCOSH - IMCOSH Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
SANCOT - IMCOT Karmaşık bir sayının kotanjantını verir
SANCSC - IMCSC Karmaşık bir sayının kosekantını verir
SANCSCH - IMCSCH Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir
SANBÖL - IMDIV İki karmaşık sayının bölümünü verir
SANÜS - IMEXP Karmaşık bir sayının üssünü verir
SANLN - IMLN Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
SANLOG10 - IMLOG10 Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
SANLOG2 - IMLOG2 Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
SANKUVVET - IMPOWER Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir
SANÇARP - IMPRODUCT İki karmaşık sayının çarpımını verir
SANGERÇEK - IMREAL Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir
SANSEC - IMSEC Karmaşık bir sayının sekantını verir
SANSECH - IMSECH Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir
SANSIN - IMSIN Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
SANSINH - IMSINH Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
SANKAREKÖK - IMSQRT Karmaşık bir sayının karekökünü verir
SANTOPLA - IMSUB Karmaşık sayıların toplamını verir
SANÇIKAR - IMSUM İki karmaşık sayının farkını verir
SANTAN - IMTAN Karmaşık bir sayının tanjantını verir
OCT2BIN Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür
OCT2DEC Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür
OCT2HEX Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür
Bu kategoriye henüz özellik eklenmemiştir.